امیرالمؤمنین علی ؛ صدای عدالت انسانی

جورج جرداق  :

« چه می شد به تو ای دنیا ! اگر همه نیروهایت را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با زبانش و عقلش و قلبش و ذوالفقارش ؟! »     

 

تاریخ باید این صفحات خود را طی کند و برای مردم خودخواهش ثابت کند که انسان سازی و  مدیریت انسان ، کار هیچ یک از آنان نیست ، تا یک انسان الهی به نام حضرت حجت بن الحسن عج را که نسخه دیگری از پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است ، وارد عرصه حیات انسان ها نماید و طعم محبت ، مهربانی ، حق و عدالت را به آنان بچشاند . 

 

« وَ ماذا عَلَیکِ یا دُنیا لَو حَشَدتِ قُواکِ و اَتَیتِ فی کُلِّ زَمَنِ بِعلیِ  بِلِسانه وَ عَقلِه و قَلبِه و ذی فَقارِه ؟! »      

جورج جرداق - نویسنده مسیحی - در آخرین سطر های مقدمه کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیة :

« چه می شد به تو ای دنیا ! اگر همه نیروهایت را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با زبانش و عقلش و قلبش و ذوالفقارش ؟! »     

ولی هیهات ! دیگر جامعه بشریت زمامداری بر خود ببیند که کفش های خود را وصله زند تا پا برهنگان قلمرو زمامداری اش ، کفشی بپوشند ، پیراهن خود را بدهد آنقدر وصله بزنند که دیگر از دادن آن به وصله زننده شرمنده شود .   

کفن از گریه غسال خجل               پیرهن از رخ وصال خجل

...    !!!

تاریخ باید این صفحات خود را طی کند و برای مردم خودخواهش ثابت کند که انسان سازی و  مدیریت انسان ، کار هیچ یک از آنان نیست ، تا یک انسان الهی به نام حضرت حجت بن الحسن عج را که نسخه دیگری از پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است ، وارد عرصه حیات انسان ها نماید و طعم محبت ، مهربانی ، حق و عدالت را به آنان بچشاند . 

فقط در آن روز است که معنای انسان جهان وطنی دارای حقوق جهانی و خزیده زیر بال های ملکوتی فرشته عدالت تحقق پیدا خواهد کرد.

این که میگوییم چنین روزگاری در آینده فرا میرسد ، معنایش آن نیست که امروز همه نیروها و استعداد های خود را از کار انداخته ، دست و پای خود را ببندیم و به انتظار آینده بنشینیم ، زیرا چنین توهمی برای نابود کردن خویشتن خوب است که نه امروزی برای انسان باقی میگذارد و نه فردایی تا نوبت به انتظاربرسد .    

در آنزمان همانگونه که هدایت مغلوب هوی و هوس نخواهد شد ، قرآن نیز مقهور آراء و نظریات پیش ساخته و موافق هوی و خودخواهی نخواهد گشت .

(امید وانتظار / علامه جعفری / ص 19-22 )