به زودی . . .

1 یادداشت : « ذکر قلبی و فضیلت آن » از دیدگاه محدّث اخلاقی و فقیه اصولی، شیخ محمّد نبی تویسرکانی


2 تبیین و تحلیل « حجیت شهرت فتوایی » از دیدگاه مرحوم محمدرضا مظفر

( ارسال شد )


3 تلخیص و توضیح « حلقه 1 » از کتاب الدروس فی علم الاصول، شهید محمد باقر صدر


4 بررسی آیات 2 و 3 سوره بقره و ارتباط آن با امام عصر عجّل الله فرجه


5 ارائه متن درسگفتار صوتی دکتر سروش با عنوان « سلوک دیندارانه در دنیای معاصر »